Rejestracja na kongres

Udział w kongresie jest bezpłatny po wcześniejszej rejestracji:

*Realizując obowiązki informacyjne wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”), uprzejmie informujmy, że administratorem Państwa danych osobowych jest MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie z siedzibą w Rzeszowie, 35-303 ul. Mieszka I 48/50, przedsiębiorcą zarejestrowanym w ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Boguchwała pod nr 2495 – posiadającym nr NIP 794-114-33-62.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu przesyłania korespondencji mailowej (marketing bezpośredni) zawierającej informacje handlowe dotyczące wydarzeń organizowanych przez administratora i podmioty z nim współpracujące.Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W każdej chwili mogą Państwo wycofać wyrażoną zgodę na otrzymywanie w/w informacji poprzez wysłanie wiadomości email na adres: biuro@targirzeszowskie.pl