Program kongresu

Program do porania  ➡PROGRAM KONGRESU

*Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.