Kongres Budownictwa Infrastrukturalnego

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w I Podkarpackim Kongresie BUDOWNICTWA INFRASTRUKTURALNEGO, który odbędzie się 6 marca 2020 r. (piątek) jako integralna część 25 Targów Budownictwa ExpoDom.

Kongres adresowany jest do inżynierów, architektów, inwestorów prywatnych i instytucjonalnych, władz regionalnych i instytucji administracji państwowej, firm wykonawczych branży drogowej, mostowej i kolejowej oraz producentów i dostawców materiałów, sprzętu i technologii, bez których realizacja nowoczesnych obiektów infrastrukturalnych na najwyższym poziomie nie byłaby możliwa. Celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń, budowanie relacji oraz prezentacja najnowszych rozwiązań wspierających inwestycje drogowe, mostowe i kolejowe na Podkarpaciu. Kongres realizowany będzie jako wydarzenie towarzyszące XXV TARGOM BUDOWNICTWA 6-8 marca 2020, Hala Podpromie w Rzeszowie.

Organizacja Kongresu w ramach Targów Budownictwa gwarantuje duże zainteresowanie i frekwencję. Targi co roku odwiedza blisko 15 tys. osób a swoją ofertę prezentuje ponad 200 wystawców z regionu, polski i zagranicy.

> Zarejestruj się

Prosimy o rejestrację udziału do dnia 4 marca 2020 r. korzystając z powyższego odnośnika.

Istnieje również możliwość rejestracji telefonicznie: 515 897 356 lub mailowo: rejestracja@targirzeszowskie.pl. Przy rejestracji konieczne jest zatytułowanie maila: “Kongres PKBI” oraz podanie imienia, nazwiska, stanowiska, nazwy firmy i telefonu kontaktowego.